– Hur många av de felaktiga testerna som har använts vet vi inte, men vi har levererat 10 000 tester av den här serien som vi nu tar tillbaka. Nästa steg är att utreda varför det blivit fel i just den här serien. Det vet vi inte i dagsläget, säger Björn Gillberg, vd för ANL som levererat graviditetstestet Analyz hCG 500 till de svenska abortmottagningarna.

Analyz hCG 500 är ett snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin, hCG, i urin. Det används för att bedöma om en medicinsk abort har lyckats eller inte och finns endast på abortmottagningar. Det går alltså inte att köpa testet på apotek eller liknande.

I den aktuella serien har det visat sig att testet kan ge falsk negativt svar. Det var också så det upptäcktes. Läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm tyckte inte att det negativa svaret stämde överens med den kliniska bilden på en kvinna som hade genomgått en medicinsk abort. Vid kontroll med ett annat test visade det sig mycket riktigt att kvinnan var gravid, trots det negativa beskedet från Analyz hCG 500.