Filmen, som snart är klar, ska få vårdpersonalen att börja prata om våldet i vården. För trots att det ökar talar man mindre om det våldet än om det som sker på gator och torg.

Mest utsatt är personal på akutmottagningarna, i ambulansvården, geriatriken och psykiatrin.

Säkerhetsstrategen Inga-Britt Andersson vid Uppsala läns landsting kom tillsammans med Ulla Erixon, sjuksköterska och säkerhetscontroller i landstinget Sörmland, på idén till filmen. Hon ser en förklaring till att man hör så lite om våld i arbetslivet.

– Tyvärr kan sköterskorna resonera som så att jobbar man i vården får man tåla lite sparkar och slag, säger hon till tidningen Arbetarskydd.

Filmen handlar om att förebygga och förhindra. Och om hur viktigt det är att rapportera alla incidenter i avvikelsesystemet.

– Det vi inte vet kan vi inte göra något åt, konstaterar Inga-Britt Andersson.