Metformin räknas som ett av de effektivaste läkemedlen för att hålla nere blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Enligt flera studier har det dessutom visat sig minska risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Men medlet ges inte till personer med nedsatt njurfunktion, eftersom det anses öka risken för den sällsynta men allvarliga biverkningen laktatacidos.

Forskare såg ingen ökad risk

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och universitetet i Uppsala har försökt att ta reda på hur det egentligen förhåller sig med den saken. Efter att ha studerat 51 700 svenskar som finns i Nationella diabetesregistret kan de konstatera att risken är överdriven. Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion kunde de inte se någon ökad risk för allvarliga biverkningar.

– Det innebär att metformin skulle kunna ges till avsevärt fler diabetespatienter än i dag, säger Nils Ekström, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion rekommenderas dock fortsatt restriktivitet med metformin.