"Patienternas säkerhet går först, därför har sjukhuset tvingats ta till extrema säkerhetsåtgärder", säger Judith Morris, som är chef för sjuksköterskor och barnmorskor, till tidningen Nursing Standard.

Förorenad saltlösning

Det var mellan den 1 juni och 15 juli förra året som sammanlagt 22 patienter förgiftades, varav sju dog. Utredningen visade att någon medvetet hade blandat insulin i dropp med koksaltlösning.

En sjuksköterska greps, men släpptes efter en tid. I januari greps en annan sjuksköterska. Han är försatt på fri fot, men fortfarande misstänkt.

Att förgiftningsfallen inte är uppklarade har lett till att sjukhuset infört extrema säkerhetsåtgärder.

Arbetar i par

Sjuksköterskor måste numera alltid arbeta två och två när de gör i ordning och hanterar intravenösa läkemedel. De får inte gå in ensamma på behandlingsrummen och de måste alltid signera när de går in och när de lämnar salarna.

Från början installerades övervakningskameror enbart på de två avdelningar där förgiftningarna ägde rum, men nu ska det installeras kameror på hela sjukhuset, i behandlingsrum såväl som i korridorer och entréer.

800 förhörda

"Det är inte meningen att inkräkta på personalens integritet, men vi gör detta för att öka säkerheten för både patienter och personal", säger Judith Morris till Nursing Standard.

Polisen håller på med en omfattande brottsundersökning. Över 800 personer i personalen har intervjuats och det görs noggranna medicinska utredningar av hur var och en av de 22 patienterna blev förgiftade. Om det leder till bevis som håller i domstol återstår att se.