– Jag känner mig jättestolt, säger Anna-Karin Ulander om att hon vann priset för bästa studentposter vid IFBLS världskongress som hållits i Berlin den här veckan.

Postern presenterade hennes examensarbete från biomedicinska analytikerutbildningen vid Umeå universitet, med titeln "KIF23 expression in congenital dyserythropoietic anemia".

Vad handlar det om?

– Jag har undersökt genetiska skillnader mellan patienter från Västerbotten och andra delar av världen när det gäller en ovanlig form av anemi. Men jag har bara hittat den i en familj från Västerbotten.

Hur har du gjort det?

– Jag har använt olika genetiska analysmetoder: Immuno fluoresens, RT-PCR, restriktionsanalys samt sekvensering.