– Med det här mikroskopet får vi mycket mer och snabbare information om cellerna. Vi kan se hur de beter sig och vad som händer när vi tillsätter olika ämnen, berättar Zahra El-Schich som är molekylärbiolog och doktorand vid Malmö högskola.

Hennes presentation vid IFBLS kongress väckte stort intresse för detta avancerade och supermoderna mikroskop.

Ser hur celler dör

– Den stora skillnaden är att vi jobbar med cellerna i levande fas, direkt i odlingsflaskan. Vi får fram fina tredimensionella bilder i färg och kan göra filmer där vi ser hur cellerna beter sig. Det är jättespännande att titta på, säger Zahra El-Schich.

I sina studier har hon tittat på hur prostatacancerceller beter sig och hur de förändras när de behandlas med etoposide, ett ämne som används vid kemoterapi. På bilderna syns tydligt hur cellerna dör vid behandlingen och hur de minskar i antal.

Stora möjligheter

Zahra El-Schichs forskning syftar till att studera hur celler beter sig och hur det här mikroskopet kan användas, men hon ser en mängd kliniska användningsmöjligheter i framtiden.

– Det vore spännande att använda det för att till exempel utvärdera en behandling. Man kan även tänka sig att testa nya ämnen. Och det är ett mycket enklare och snabbare sätt att räkna celler än med de traditionella metoder som används.