Studien har genomförts i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Portugal och Italien. Enligt Åke Svensson, överläkare vid Hudkliniken på Skånes universitetssjukhus och en av de ansvariga för studien, är det den mest omfattande i sitt slag.

Studien utgår från normalbefolkningen, istället för som i många undersökningar där man väljer personer som uppsökt sjukvård för sina problem. 12 000 individer valdes slumpmässigt ut från de olika ländernas befolkningsregister. Efter ytterligare ett randomiserat urval lapptestade 3 000 individer.

Nickelallergi vanligast

Resultatet visar att nickelallergier är vanligast, ungefär 6,5 procent reagerade på ämnet. Kanske mer oväntad hamnade parfymallergier på andra plats. Ungefär 1,4 procent av alla de testade i normalbefolkningen hade denna form av allergi.

– Det diskuteras en del om parfymallergi bara är en reaktion på dofter, men vi tittar på om det ger upphov till eksem, hudsjukdomar och liknande besvär. För många är det ett problem som leder till långa sjukskrivningar. Ofta är det en eller två specifika kemikalier som påverkar, säger Åke Svensson.

Omfattande analysarbete

En ordentlig analys av den enorma datamängden tar nu sin början. Åke Svensson tror att det kommer upp emot femton vetenskapliga artiklar de närmaste åren med utgångspunkt i studien. Bland annat kommer forskarna att jämföra enkätsvaren med lapptestningen, för att se hur upplevd allergi korrelerar till verklig allergi.

Studie presenteras på måndag vid en internationell hudkongress i Malmö.