Tvisten handlar om att personalen hos privata arbetsgivare har lägre lön och sämre pensions- och arbetsvillkor än personal i offentlig sektor. Fagforbundet kräver samma villkor för sina medlemmar i den privata sektorn.

– Strejken är oundviklig med en motpart som över huvud taget inte värdesätter sina anställda, eller möter standarden i övriga branschen. Det kan inte Fagforbundet acceptera, säger Kjellfrid Blakstad som är förhandlingsledare, i ett pressmeddelande.

Till en början har 64 personer tagits ut i strejk på sju sjukhem i Oslo och Asker.

52 000 norska kronor mer

Norsk sykepleieforbund har också fört förhandlingar med de privata arbetsgivarna, för sina medlemmars räkning.

Natten till i dag kom parterna överens om ett avtal där medlemsgruppen får ett påslag på 2,7 procent på lönesumman, berättar Eli Gunhild By, ordförande för Norsk sykepleieforbund i ett pressmeddelande på Norsk sykepleieforbunds hemsida.

Ber om respekt

– Vi förstår att Fagforbundet värdesätter pensionsfrågan så högt att de väljer att gå ut i strejk när de inte har fått igenom sina krav om samma pension i NHO-området som i offentlig sektor. Sykepleierforbundet har redan ett sjuksköterskeavtal som säkrar våra medlemmar samma pension, så den frågan var inte central i våra förhandlingar. Vi ber våra medlemmar att respektera Fagforbundets strejk och stötta sina kolleger som nu är i konflikt, säger hon i ett uttalande.