Den nya varianten, som dök upp för första gången 2011, kallas H3N2v och påminner om vanlig säsongsinfluensa.

Hittills har inga fall påträffats utanför USA och spridningen mellan människor tycks vara mycket begränsad.

Risken att H3N2v får spridning i Sverige är i nuläget låg, enligt Smittskyddsinstitutet.