En god hygien är viktig inom vården då den förebygger och minskar smittspridning. Men det har inte funnits riktlinjer som gäller städningen i vårdmiljö över hela landet. Fram till nu.

Fyra hygienklasser

Syftet med riktlinjerna är att klargöra vad som ska gälla för städning i patientnära områden och eventuell desinfektion.

Lokalerna har delats in i fyra hygienklasser utifrån användningsområde, alltifrån lokaler där inga patienter vistas till lokaler med särskilda krav på renhet. Till exempel råder högre hygienkrav för intensivvårdssalar än i personalmatsalar.

I riktlinjerna ingår inte utrymmen med särskilda krav, till exempel lokaler för operation och sterilteknik. Patienternas handhygien och hur rummen är utformade – viktiga faktorer för att förhindra smittspridning – har heller inte tagits upp.