Som Vårdfokus tidigare berättat har en tillverkningsserie på 10 000 graviditetstester av typen Analyz hCG 500 dragits tillbaka av leverantören sedan det visat sig att testerna kunde ge ett falskt negativt svar. Hur många som hunnit användas är inte känt.

Nu har chefläkaren vid Landstinget Kronoberg gjort en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen sedan det visat sig att en kvinna som hade genomgått en medicinsk abort var gravid trots att graviditetstestet vid efterkontrollen visade att hon inte var det.

Graviditeten upptäcktes först sju veckor efter att testet gjordes. Kvinnan valde att göra en sen abort och ingreppet blev därför större än om graviditeten hade upptäckts i ett tidigare skede.

Enligt lex Maria-anmälningen  går det inte att utesluta att det numera tillbakadragna graviditetstestet bidrog till det felaktigt negativa resultatet vid efterkontrollen.