Beslutet togs av landstingets produktionsstyrelse i går.

– Med enkelrum får patienterna större integritet. Dessutom minskar risken för smittspridning och fallolyckor. Många vårdmoment kan göras på rummet, det blir ett rationellare sätt att arbeta, och man behöver färre undersökningsrum och andra sidorum, säger sjukhusdirektören Lennart Persson.

Hus 85, som renoveringen handlar om, inrymmer i dag bland annat neurologi, ögonkirurgi, en geriatrisk strokeavdelning och hjärnskaderehabilitering. Ombyggnaden är planerad sedan länge och beräknas kosta 414 miljoner kronor.

Gårdagens beslut att bara bygga enkelrum ska inte kosta något extra. Hösten 2015 beräknas ombygget vara klart och då kommer antalet vårdplatser i huset att ha ökat med 13 stycken.