Sida-pengarna går till samarbetet inom H4+, där FN-organen WHO, UNICEF, UNFPA, UN Women och UNAIDS, tillsammans med Världsbanken vill snabba på insatser som förbättrar hälsosituationen för barn och mammor i de mest utsatta länderna.

Sex länder med kapacitet

Sida och H4+ har valt ut sex länder söder om Sahara som förutom behov av insatser också har kapacitet att åstadkomma stora förbättringar på kort tid. Länderna är Kamerun, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Liberia, Etiopien, och Zimbabwe.

Det svenska stödet kommer att koncentreras till att bygga upp mödrahälsovården och förlossningsvården i länderna, men också stärka vården för nyfödda och den sexuella och reproduktiva hälsan.

Sidas satsning är en del i Sveriges målsättning att öka takten i arbetet med de två millenniemålen att minska barn- och mödradödlighet. Barnadödligheten i världen har visserligen minskat med fem miljoner om året sedan 1990, men minskningen går för långsamt.

Hoppas på ändrade prioriteringar

– På många håll i världen är kvinnors och flickors hälsa lågt prioriterad. Det är en av orsakerna till att det är så svårt att uppfylla just de här två millenniemålen. Men genom att Sida och andra biståndsgivare tydligt deklarerar att vi vill fokusera på det här området hoppas vi att prioriteringarna ändras, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

Förra året dog sju miljoner barn före sin fem-årsdag.