Sveriges kommuner och landsting, SKL, hade sagt upp tjänstepensionsavtalet från den 1 januari 2013. De valde också att inte förlänga det gamla avtalet i väntan på att ett nytt pensionsavtal ska förhandlas fram. Följden blev en mycket osäker situation där de som skulle anställas från årsskiftet i princip hade varit avtalslösa när det gällde tjänstepension.

"Trist attityd"

SKL försökte dessutom ensidigt driva igenom de nya avtalsprinciperna genom lokala överenskommelser, trots att det inte fanns något nytt centralt avtal.

– Det är en lite trist attityd vi har mött, tycker Vårdförbundets förhandlingschef Kerstin Persson.

Öppna förhandlingar

Nu blev det till slut en principöverenskommelse som innebär att inga delar är låsta på förhand när det gäller det nya avtal som ska förhandlas fram under 2013.

– Att vi skulle få mer öppna förhandlingar var ett villkor vi ställde för att kunna acceptera principöverenskommelsen och då prolongera det gamla avtalet, så det här är okej, säger Kerstin Persson.