Barnkliniken spelade rutinmässigt in alla inkommande samtal och såg det som en säkerhetsåtgärd för både patienter och personal. Dessutom kanske hotfulla personer lugnade ner sig om de fick veta att samtalet spelades in, menade områdeschefen.

Men Datainspektionen ansåg att inspelningarna stred mot lagen och beslutade att det bara fick ske när det finns ett påtagligt behov.

Barnkliniken har därför upphört med inspelningarna och Region Skåne har även beslutat att alla samtal som spelats in tidigare ska raderas så långt det är möjligt.