Trots att förlossningsrädsla har studerats i 40 år är det ingen som har studerat barnmorskornas inställning till gravidas förlossningsrädsla före Birgitta Salomonsson, barnmorska och doktorand i medicinsk psykologi vid Linköpings universitet.

Vill skicka kvinnorna vidare

I sitt avhandlingsarbete har hon frågat 726 barnmorskor i hela landet hur de ser på sin egen förmåga att ta hand om förlossningsrädsla. De flesta barnmorskor som arbetar på mottagningar har svarat att de inte känner sig tillräckligt kompetenta.Många av dem tycker att de kvinnorna behöver tas om hand av specialutbildade barnmorskor.

Barnmorskorna på förlossningsavdelningarna tycker däremot  att de har tillräckliga kunskaper och att de intuitivt förstår hur kvinnorna mår.

Daglig rädsla hos var femte

Samtidigt visar Birgitta Salomonsson i en annan av studierna i avhandlingen att mer än var femte förstföderska känner så svår rädsla inför förlossningen att det påverkar deras dagliga liv. En så stark förlossningsrädsla ökar risken för att förlossningen kommer att upplevas som traumatisk.

Att så många som 21 procent av de 423 kvinnor som besvarade enkäten kände svår rädsla var överraskande men stämmer med barnmorskornas uppfattning att problemet har ökat på senare år.