Att utreda Alzheimers är en omständlig process som i dag kräver olika minnestester, ryggvätskeprover och flera uppföljningar. Oftast upptäcks sjukdomen när patienten redan börjat visa tecken på demens, något som minskar bromsmedicinernas effekt. Därför har SBU nu utrett möjligheten att kunna diagnostisera Alzheimers via ett enkelt blodprov.

Efter att ha granskat flera studier kring diagnostiska markörer i blodet, konstaterar dock SBU att det krävs mer forskning innan blodprov kan ses som en möjlig diagnostisk metod.

Av de fyra markörer som SBU har tittat extra noga på gav endast en utslag för Alzheimers. Men studierna kring just den markören är enligt myndigheten allt för få.

För mer information, läs SBU:s rapport i länken till höger.