I mars mottog Socialstyrelsen en lex Maria anmälan där det framgick att en sjuksköterska vid en Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning i Göteborg inlett en personlig relation med en patient. Sjuksköterskan och patienten, som vid tillfället endast var 17 år gammal, träffades när hon var inlagd på avdelningen. Efter flera samtal bytte de nummer och när 17-åringen senare skrevs ut höll de kontakten via telefon och sms.

Vänskapsrelation

I samtal med Socialstyrelsen säger sjuksköterskan att han och 17-åringen även träffades tre, fyra gånger under gemensamma hundpromenader och i sjuksköterskans lägenhet. Relationen ska dock aldrig ha varit sexuell utan av vänskaplig karaktär. Enligt sjuksköterskan höll han kontakt med patienten eftersom han tyckte synd om henne.

Sjuksköterskan säger att han var medveten om att relationen inte var bra och att han hade problem med att sätta gränser. Efter att 17-åringens förälder hörde av sig till sjuksköterskan bröt han omedelbart kontakten.

Särskilt allvarligt inom psykiatrin

I sin bedömning skriver Socialstyrelsen att sjuksköterskan har agerat felaktigt eftersom en strikt professionell personal-patientrelation ska upprätthållas inom sjukvården. Trots att sjuksköterskan uppgett att relationen var vänskaplig bedömer myndigheten situationen som särskilt allvarlig eftersom patienter inom den psykiatriska vården kan befinna sig i en stark beroendeställning till sina vårdare.

Sjuksköterskan har varit avstängd från sitt arbete sedan januari i år. En polisanmälan har också upprättats i ärendet.