För fjärde gången i rad har Socialstyrelsen tittat på äldres uppfattning av äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende.

Årets enkät är en omarbetad version och kan därför inte jämföras rakt av med tidigare resultat. Samtidigt känns de stora dragen igen. 88 procent av de med hemtjänst och 80 procent av de med särskilt boende uppger att de är ganska eller mycket nöjda med omsorgen. Mer än 90 procent är tycker att bemötandet från personalen är bra.

Rehabilitering och träning otillräcklig

Men det finns också områden som inte visar på lika positiva resultat, till exempel rehabilitering och träning. Där anser 40 procent att de inte får den hjälp de behöver.

– Det handlar om att man inte får komma ut som man vill, att rehabiliteringen inte alltid fungerar och att informationen kan brista. Och samtidigt som man överlag är väldigt nöjd med personalen och bemötandet svarar ändå vissa att de upplevt kränkningar. Det är frågor som man måste ta på allvar, säger Mona Heurgren, enhetschef på enheten för öppna jämförelser.

Äldre sjuka minst nöjda

Socialstyrelsen arbetar nu vidare med materialet och kommer i mitten av januari 2013 att släppa en ny rapport som inriktar sig på de mest sjuka äldre. En grupp som oftast är mindre nöjda med omsorgen än andra.

– De som är mest sjuka äldre får inte sina behov tillgodosedda i samma utsträckning, antagligen eftersom de har svårare att få sin röst hörd. Därför kommer vi att tydliggöra den gruppens svar i den rapporten, säger Mona Heurgren.