Det lesbiska paret har försökt bli med barn genom egna kontakter, utan att lyckas. Kvinnorna sökte hjälp hos landstinget och remitterades vidare till Reproduktionsmedicinskt centrum, RCM. Paret skulle få gå igenom en assisterad befruktning då de lider av ofrivillig barnlöshet.

Kostnaden för ingreppet var 3 000 kronor, något som inte heterosexuella par behöver betala. Landstinget i Östergötland tar också emot lesbiska par för insemination från andra platser i landet, till exempel från Kalmar och Jönköping. De behöver inte betala för den assisterade befruktningen, då deras landsting låter kostnaden gå på högkostnadskortet.

Skillnaden är kränkande, skriver paret i en anmälan till diskrimineringsombudsmannen, DO, och fortsätter:

"Det känns rent ut sagt förjävligt att vi ska diskrimineras för vår sexuella läggning och även vart i Sverige vi bor."

DO kräver nu svar från landstinget i Östergötland senast den 19 december bland annat på frågorna om och varför det lesbiska paret tvingats betala.