– Vi lyckades nå målet och det känns jättebra. Vi har gjort vårt jobb, nu är det landstingspolitikernas uppgift att besluta om det blir någon folkomröstning, säger Simone Dindas Granberg i Folkinitiativet i Västerbotten.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om Västerbottens landstings nerdragningar. De styrande i form av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit bort akutvården vid sjukstugan i Dorotea liksom ambulansen i Åsele. Besluten har inte fått gillande hos befolkningen som menar att patientsäkerheten äventyras. De missnöjda invånarna i inlandet startade Doroteaupproret, en grupp som har ockuperat sjukstugan i Dorotea sedan februari i år. Det folkliga upproret har fått stor medial uppmärksamhet.

Samlat in 24 801 namnunderskrifter

Folkinitiativet i Västerbotten/Doroteaupproret har gått vidare och samlat in 24 801 namnunderskrifter där de kräver en folkomröstning om ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla. Kravet är bland annat att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans.

Kravet för att landstingsfullmäktige skulle ta upp frågan var 20 5500 namnunderskrifter, ett mål som alltså har nåtts med råge.

Ska besluta den 19 februari

Enligt uttalanden på Västerbottens landstings hemsida säger majoriteten att en folkomröstning kostar pengar och att de måste tas någonstans ifrån i en redan pressad budget, medan oppositionen tänker stödja kravet på folkomröstning. Det har aldrig tidigare i Sveriges historia hänt att något landsting genomfört en folkomröstning. Beslut i frågan ska fattas vid landstingsfullmäktige den 19 februari.