Vetenskapsrådet har haft i uppdrag från regeringen att kartlägga forskningen om narkolepsi på global nivå och analysera kunskapsbristerna inom området.

Enligt rapporten har narkolepsiforskningen gjort stora framsteg de senaste åren. Man har funnit gener som är associerade med sjukdomen, utlösande faktorer har föreslagits och nervceller som är påverkade i hjärnan har identifierats.

Trots detta är sjukdomens underliggande mekanismer fortfarande okända och de behandlingsalternativ som finns fokuserar på att lindra symptomen.

Den svenska forskningen är dessutom relativt begränsad, därför behövs internationellt samarbete, anser Vetenskapsrådet och förslår att Sverige tar initiativ till samarbete på nordisk eller europeisk nivå.

De kunskapsbrister som identifieras i rapporten och där ytterligare forskning behövs, delas in i fem teman: orsak bakom nervcellsförlust, effekter av nervcellsförlusten, kartläggning av symptom, behandlingsstudier samt nya behandlingsalternativ.