Rehabiliteringsgarantin fortsätter, det är innebörden i en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den stora delen av all sjukfrånvaro beror på rygg- och nackbesvär samt psykisk ohälsa. Därför förstärks satsningen på rehabilitering inom de diagnosgrupperna.

Men regeringen flaggar också för att landstingen förbereder för ett högre utbildningskrav vid behandlingar med kognitiv beteendeterapi, kbt. I framtiden kommer det inte att räcka med enklare påbyggnadskurser för att arbeta som kbt-terapeut, utan det krävs en utbildning som ger legitimation.

Extra fokus på kvinnor

Eftersom kvinnor är mer sjukskrivna än män vill man också se ett större fokus på kvinnors sjukskrivning. Nytt för nästa år är att landstingen ska arbeta för att vården på ett mer systematiskt sätt ska fånga upp våld i nära relationer.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristofersson och Anders Knape, ordförande för SKL, presenterade i dag överenskommelsen på Svenska Dagbladets debattsida.