Sedan november har ett ökat antal fall av monofasisk Salmonella typhimurium anmälts till Smittskyddsinstitutet. Sammanlagt har 34 personer från 14 län insjuknat med infektion från salmonellastammar som liknar varandra så mycket att det ger misstanke om en gemensam smittkälla.

Den här salmonellastammen är relativt vanlig i Europa och har tidigare förknippats med förorenat kött, men i Sverige är den inte lika vanlig som i övriga Europa.

För att hitta smittkällan och förhindra fortsatt smittspridning gör Smittskyddsinstitutet nu en enkätstudie där alla personer som rapporterats ha denna typ av salmonella, samt slumpvis utvalda personer i befolkningen, uppmanas att besvara ett frågeformulär om vilken mat de handlat och ätit.

Smittskyddsinstitutet har hittills ingen teori om varifrån smittan kommer men hoppas att enkätstudien ska ge svar på om de personer som fått salmonellainfektionen har ätit något som de friska personerna inte har ätit, och som därför kan vara smittkällan.