Olle Söder, barnendokrinolog och ordförande för Barnläkarföreningen, berättade om upptäckten av olika kemikalier i navelsträngen hos nyfödda under ett seminarium på Medicinska riksstämman i Stockholm förra veckan.

Missbildningar av könsorganen

Av de 280 ämnen som hittats finns bland annat bisfenol A och ftalater, ämnen som i värsta fall kan tidigarelägga puberteten hos flickor samt minska spermieproduktion och ge missbildningar av könsorganen hos pojkar.

– Vi har också sett en stor ökning av antalet unga som söker hjälp för störning av könsidentiteten. Det kan vara resultat av en större öppenhet i samhället, men djurstudier visar att även miljöfaktorer kan vara inblandade, säger Olle Söder, till Läkartidningen.

Astma, ADHD och autism är andra diagnoser där det finns misstankar om kopplingar till miljögifter. Bland annat har olika beteendestörningar, så som hyperaktivitet, visat sig vara en åkomma hos möss som utsatts för gifterna.

Förbjud ämnena, inte enstaka produkter

Enligt Carl-Gustav Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet ligger fokus fel när man förbjuder kemikalierna i specifika produkter, som exempelvis bisfenol A som förbjudits i nappflaskor.

– Förbjud kemikalierna, inte en ändlös mängd produkter, sade han under seminariet.