Den här typen av huvudvärk är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män och allra vanligast i åldrarna 40 till 50 år. Övermedicinering är också vanligare bland personer med lägre utbildningsnivå och inkomst.

Orsaken till skillnaderna är dock inte känd.

Nästan hälften av de drabbade har bara använt receptfria läkemedel. Vanligast är paracetamol.

Pernilla JonssonPernilla Jonsson

– Men det är känt sedan tidigare att alla läkemedel som används för att behandla huvudvärk akut, både receptfria och receptbelagda, kan bidra till utveckling av sjukdomen om de används tio dagar per månad eller mer, säger Pernilla Jonsson som skrivit en avhandling om ämnet.

Hon har med hjälp av Sifo intervjuat 44 300 svenskar för att kartlägga så kallad läkemedelsöveranvändningshuvudvärk, LÖH.

– Tack vare vår studie vet vi nu att LÖH är minst lika vanligt i Sverige som i andra länder. Vi vet vilka grupper som är värst drabbade och vilka läkemedel som används mest. Den kunskapen är viktig för att kunna sätta in förebyggande åtgärder, säger Pernilla Jonsson.

Att öka kunskapen och medvetenheten om LÖH hos både hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal och allmänhet är en viktig del i det förebyggande arbetet.

– Om man har hvudvärk väldigt ofta kan man uppleva det som svårt och då kan det vara en god idé att ta hjälp av hälso- och sjukvården, säger Pernilla Jonsson som försvarade sin avhandling i mitten av november.