Från och med den 1 januari i år ska papperslösa i Södermanland få samma vård som personer med de fyra sista siffrorna i personnumret. Det har landstingsstyrelsen bestämt.

Men det här är bara ord som inte omsätts i praktiken, menar AT-läkaren Frida Hansson i en artikel på DN Debatt, tillsammans med Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd.

Frida Hansson beskriver en arbetssituation där hon får argumentera för de papperslösas rätt till vård. Den allmänna uppfattningen bland kolleger och andra yrkesutövare i landstinget är enligt Frida Hansson att papperslösa bara ska ha rätt till vård som är akut, något som alltså inte stämmer i Södermanlands fall.

Debattörerna vill att samma regler ska gälla i hela Sverige och att alla ska ha lika rätt till vård.

"Vi ska kunna fokusera på vårt jobb – att bota, lindra och att trösta utan diskriminering", skriver de.