Skulden till personalen för kompensationstid som sparats är enorm och nu vill landstinget i Dalarna betala av hela skulden på två år. Dessutom införs nya regler som innebär att all innestående tid rutinmässigt betalas ut varje år för att inte nya kompberg ska byggas upp.

Men Vårdförbundets ordförande i Dalarna, Kerstin Erlandsson, är mycket kritisk.

– Vi har inte fått information om detta i tid och man har inte lyssnat på våra synpunkter, säger hon.

Kerstin Erlandsson menar att de som redan har tjänat in komptid genom att arbeta över känner sig lurade eftersom de har trott att de ska få hantera sin komp själva och till exempel kunna ta ut tid för tandläkarbesök eller andra privata angelägenheter.

– Nu införs det här snabbt och pengarna betalas ut redan efter nyår. Vi tycker att de som har innestående komp kunde få ett halvår på sig för att reglera det här själva, om de hellre vill ta ut det i tid, säger Kerstin Erlandsson.

Hon poängterar dock att de flesta av Vårdförbundets medlemmar inte har samlat på sig komptid, utan att det framför allt är läkarna som står för huvuddelen av kompberget.