De 285 barnen som vägde mellan 2 och 2,5 kilo lottades till att antingen få en låg dos järntillskott eller ett verkningslöst medel från sex veckors ålder tills de var sex månader gamla.

Fyrdubblad risk för problem

Tre år senare undersöktes barnen. Risken att få ADHD-liknande problem visade sig vara fyrdubblad bland de barn som inte hade fått järntillskott.

Över tolv procent av de barn som fått placebo hade ökade problem med uppmärksamhet och aggressivitet, men också mer oro och ängslighet, mot tre procent bland barnen som hade fått järntillskott. Tre procent är samma nivå som kontrollgruppen som bestod av barn med normal födelsevikt.

Järn är en viktig byggsten i hjärnans utveckling, men det järn små barn får från kosten är inte tillräckligt. Forskarna bakom studien tror att förklaringen till att barnen med låg födelsevikt hade mer beteendeproblem är att de förbrukar sitt medfödda förråd av järn snabbare än normalviktiga.

Tror på ändrade rekommendationer

Forskarnas resultat väntas få stor betydelse för framtida rekommendationer av järntillskott. Tidigare har man antagit att de påfrestningar som för tidigt födda barn utsätts för under de första levnadsveckorna och det ökade antalet komplikationer vid förlossningen skadar hjärnan.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Den är publicerad i den ledande barnmedicinska tidskriften Pediatrics.