I november skrev tolv läkare och sjuksköterskor, som är arbetsledare på onkologiska kliniken, en kritisk debattartikel om hur besparingarna inom Region Skåne slår mot cancervården.

Kallade in medarbetarna

Debattartikeln fick divisionschefen Carsten Rose att reagera starkt. Han kallade in medarbetarna och påtalade att de agerat olämpligt.

– Som anställda har de rätt att uttrycka sin åsikt, men det är inte säkert att de ska fortsätta vara chefer om de går ut offentligt i första hand. De måste bestämma sig för om de vill agera i media eller internt, sade Carsten Rose till Vårdfokus.

Ingen förundersökning

Saken polisanmäldes och polisen skickade ärendet vidare till Justitiekanslern, JK, med en begäran om att JK skulle pröva om Carsten Rose brutit mot yttrandefriheten.

JK konstaterar att debattartikeln omfattas av tryckfrihetsförordningen och att det finns skäl att granska om sjukhusledningen har överträtt förbudet mot repressalier. Men för att det ska vara straffbart ska repressalierna innebära avskedande, uppsägning, meddelande om disciplinpåföljd eller liknande åtgärd, vilket det inte handlade om i det här fallet, enligt JK.

JK anser alltså att förundersökning inte ska inledas, men säger samtidigt att det finns skäl att granska sjukhusledningens agerande och öppnar därför ett särskilt tillsynsärende.