Om man späder ut blodet genom att dricka vatten frisätts mindre vasopressin i kroppen. Det är ett hormon som har visat sig vara kopplat till diabetes, högt blodtryck och fetma.

Höga nivåer ökar risken

Läkaren Sofia Enhörning vid Lunds universitet har i sin avhandling studerat vasopressin, ett hormon som frisätts från hypofysen i hjärnan och som bland annat reglerar kroppens salt-vätskebalans.

Eftersom det är svårt att studera vasopressin i sig har hon använt sig av en markör, proteinet copeptin, som bildas samtidigt som vasopressin. Det visar sig att höga nivåer ökade risken att insjukna i diabetes med två till tre gånger. Det var också kopplat till högt blodtryck och fetma.

Tre liter vatten per dygn

Det finns läkemedel redan i dag som blockerar vasopressinets effekter och det används just för att behandla salt-väteskerubbningar och hjärtsvikt. Men mängden vasopressin minskar också om man dricker mycket vatten. I en pågående studie låter forskarna i Lund därför försökspersoner dricka tre extra liter vatten per dygn för att undersöka om den sänkta nivån av vasopressin leder till förbättrad sockerfrisättning.

– Vi kommer nu att studera om man kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom genom att minska mängden vasopressin i blodet, säger Sofia Enhörning.