För ett år sedan beslutade Arbetsmiljöverket att Karolinska universitetssjukhuset inte får ställa sängar för tätt. Det måste finnas ett utrymme på 80 cm på varje sida om sängen för att personalen ska kunna arbeta runt patienten.

För varje gång sjukhuset överträder beslutet hotar ett vite på 300 000 kronor. Stockholms läns landsting överklagade beslutet till förvaltningsrätten och ville att vitet helt skulle tas bort eller halveras, men det avslogs.

Nu går landstinget vidare med ärendet till kammarrätten.

Arbetsmiljöverkets tuffare linje med höga vitesbelopp för att få stopp på sjukhusens ständiga överbeläggningar har mött starkt motstånd från landstingen som menar att vitesbeloppen är orimligt höga och att de måste få mer tid på sig för att bygga om sina lokaler.

Arbetsmiljöverket har svarat att kraven på fritt arbetsutrymme har varit kända i många år och när vitesbeloppen tidigare var låga hade de ingen effekt, utan sjukhusen fortsatte placera sängar i korridorer och intill väggar.