I november rapporterades 51 nya fall. Hittills i år har 240 personer blivit sjuka, jämfört med förra årets 177. I november blev 44 barn sjuka, av dem var 23 yngre än 3 månader. Inget barn har dött i år i Sverige, men sedan 1996 har nio barn avlidit av sjukdomen.

Kikhosta skapar ett segt slem i luftvägarna som är svårt att hosta upp och barnet kan få både andningsuppehåll och syrebrist under hostattackerna.

Vaccin mot kikhosta ingår i allmänna vaccinationsprogrammet, spädbarn är särskilt känsliga eftersom det är först efter andra sprutan vid fem månaders ålder som barnet har byggt upp nog immunitet.

Oftast smittas barnen av vuxna och Smittskyddsinstitutet uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på personer i barnets närhet som har långvarig hosta som inte har diagnosticerats.

I Storbritannien, där kikhostan skördat 13 dödsoffer hittills i år, uppmanas gravida att ta vaccin i hopp om att antikroppar ska föras över till fostret. 

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har haft möte om hur smittan ska förebyggas. Det som kom fram där var dels att en del länder inte har lyckats vaccinera nog många invånare, dels att vaccinet ger ett ganska kortvarigt skydd. De här sakerna gör att kikhostan sprids i befolkningen, vilket i sin tur drabbar de känsliga barnen.