Hemsjukvården är ständigt underbemannad, det finns inget tak för hur många patienter en sjuksköterska kan förväntas ha ansvar för.  Och personal under inskolning tillåts gå ensamma under jourtid, skriver sjuksköterskan bland annat.

Mary-Ann Lunde är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköpings kommun. Hon har aldrig hört talas om de problem som tas upp i anmälan.

– Det vaccin som behövs hämtas varje dag på vårdcentralen. Sedan ska det förvaras i en väska med kylklabbar i bilen, medan sjuksköterskorna åker runt och vaccinerar. Urinprov ska skickas direkt till labbet.

– Att ställa in vaccin och urinprov i kylskåpet i hemsjukvårdens lokal är något personalen i så fall hittat på själva, säger hon.

Mary-Ann Lunde har heller aldrig hört talas om att personal behöver arbeta ensamma under inskolning. Hon känner inte till om verksamheten är underbemannad men medger att det har varit stor omsättning på personal och att bristen på utbildade distriktssköterskor gör att många i dag bara har grundutbildning.

– Att arbeta i hemsjukvården är något helt annat än att arbeta på en sjukhusavdelning. Ena veckan är det många patienter nästa färre. Blir det för många för teamet får något av de andra teamen hjälpa till.

– Jag tycker anmälan tyder på att den som skriver inte vet vad den sökt sig till för arbete och inte klarar jobbet. Att ingen skulle våga anmäla av rädsla för att bli avskedad låter hemskt, säger hon.