Syftet med testet är att sänka trösklarna för att söka hjälp för hörselproblem. Vem som helst kan gå in och kontrollera sig genom det så kallade temporal fine structure-testet, TFS.

Enligt Gerhard Andersson, psykologiprofessor och huvudansvarig för projektet, kan ett tecken på att hörseln har försämrats vara när man inte längre kan föra ett samtal i sorlet på en restaurang.

I internettestet sammanfogas flera vetenskapligt bevisade metoder.

Forskarna ska bland annat undersöka hur hörselförmågan påverkar livskvaliteten.