Sedan kongressen 2010 har Kommunal arbetat med en strategi som ska presentera alternativa lösningar till nedrustningarna inom välfärden. Strategin kallas Vägval Välfärd och är en trestegslösning där marknadslösningar och privata alternativ avfärdas som ett sätt att effektivisera och sänka kostnader. Det går bara ut över kvaliteten, konstaterar Kommunal.

Nya bindande regler för bemanning inom äldreomsorgen bör, enligt Kommunal, innebära att minst 90 procent av personalen är tillsvidareanställd och att lika stor andel är anställd på heltid. Fackförbundet kräver också att all personal ska vara utbildad och att det ska finnas regler för antalet brukare per personal.

Högre skatt ett alternativ

Radikalt ökade resurser krävs om välfärden ska kunna garanteras alla efter deras behov. Kommunal hoppas på en effektiv jobbpolitik där fler arbetar och betalar skatt, men hänvisar också till en undersökning som visar att om det är något allmänheten är beredd att höja sin skatt för så är det en bättre äldreomsorg.

Politiskt ansvarstagande behövs om kvaliteten ska kunna garanteras. Enligt Kommunal har äldre och närstående i dag ett allt för stort ansvar för kvalitetskontroll, när det i stället är myndigheter som borde mäta omsorg och reglera kvalitet. Kommunerna måste också ha ett större ansvar i valet av lämpliga utförare i välfärden. Lagen om valfrihet bör avskaffas och lagen om offentlig upphandling förändras, anser Kommunal.