Förra året erbjöd 14 av landets 21 landsting gravida att göra fosterdiagnostik med KUB-test. I dessa landsting har det lett till fler tidiga aborter på grund av fler upptäckta kromosomavvikelser. Men det har alltså inte gjort att färre barn med Downs syndrom föds.

– Vår slutsats är att många av de graviditeter som avbryts genom en tidig abort annars hade slutat med ett missfall, säger Karin Källén, reproduktionsepidemiolog vid Socialstyrelsen.

I landstingen i Jönköping, Värmland, Örebro och Östergötland erbjuds alla gravida kvinnor att göra KUB-test. De andra landstingen som har infört KUB-test som rutin hade förra året en åldersgräns på 35 år, utom Skåne som hade 33 år. Förutom ålder har ett par landsting också infört andra kriterier, det är dock betydligt fler äldre kvinnor än yngre som får göra testet.

Förra året föddes 134 barn med Downs syndrom. Det motsvarar ungefär 1 barn per 800 födda.