Med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren kan svensk hälso- och sjukvård följas upp, vilket ger goda möjligheter att granska och utveckla vården och att säkerställa kvaliteten. Men i en genomgång som Svensk sjuksköterskeförening har gjort konstateras att bara 27 av totalt 92 kvalitetsregister innehåller frågor som handlar om omvårdnad.

För att komplettera bristerna föreslår föreningen därför ett antal generella omvårdnadsvariabler, som en del i att de befintliga kvalitetsregistren utvecklas.

Förbättringsarbete i omvårdnad

Varför är det viktigt att omvårdnadsvariabler finns med, Ania Willman, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening?

– Omvårdnaden är en stor del av vården. Missas den förlorar vi också incitamenten till att förbättra omvårdnaden eftersom vi inte har några resultat att bygga på vid förbättringsarbete – som kvalitetsregistren ska användas till.

Kan komma till korta

Vad innebär det för risk om omvårdnadsindikatorerna inte finns med?

– Då vet man ingenting om resultaten av omvårdnaden, varken positivt eller negativt. Det blir också en tyngdförskjutning mot det som går att mäta, kanske blir det bara medicinska indikatorer som mäts. En risk är också att omvårdnaden kommer till korta när det gäller till exempel resursfördelning. En annan konsekvens är att patienten, som ju har rätt att jämföra kvaliteten även på omvårdnad, missar den möjligheten, säger Ania Willman.

Behöver mer pengar

Svensk sjuksköterskeförening har rapporterat till Sveriges kommuner och landsting om resultatet av kartläggningen och hoppas nu på mer pengar för att arbeta vidare med utvecklingen av kvalitetsindikatorer i omvårdnad. Men oavsett det fortsätter arbetet inom Svensk sjuksköterskeförening med implementering.