Boken "Forskning för en friskare generation – levnadsförhållanden, vanor och prevention av övervikt" vänder sig till föräldrar, lärare och politiker. Fokus ligger på hur övervikt kan förebyggas, och det räcker inte att informera om mat och motion. Politikerna måste jobba för en hälsofrämjande miljö, menar forskarna.

Ett exempel på det är att göra riktade insatser mot glesbygd, områden med låg utbildningsnivå och barn som har feta föräldrar.

Handboken är gratis och ges ut av Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs universitet.