Vårdfokus har tidigare skrivit om den tragiska förlossningen som slutade med att läkaren gjorde nio dragningar med sugklocka och till sist använde tång för att dra ut barnet.

Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot det som skedde och lastar läkaren ensam för de misstag som begicks. Socialstyrelsens bedömning är att läkaren varit så grovt oskicklig att hans legitimation bör återkallas. Beslutet tas av HSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.