Socialstyrelsen arbetar intensivt med att få sjukvården att inrikta sig mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, men nu varnar en grupp allmänläkare för oönskade effekter som "hälsohetsen" kan ge upphov till.

Att läkare och sjuksköterskor ska prata om alkohol, rökning, motion och matvanor med patienterna i betydligt större utsträckning innebär också att känsliga uppgifter kommer att registreras oftare. Socialstyrelsen vill dessutom ha ett nationellt personnummerbaserat register där diagnoser och åtgärder registreras, även insatser mot ohälsosamma levnadsvanor.

"I praktiken innebär detta ett register över osunda svenskar", skriver fyra läkare och en professor i socialmedicin på DN debatt.

De menar också att hälsosamtalen och registreringen av dem minskar den direkta patienttiden.

"Det är både etiskt tveksamt och ineffektivt att med ekonomiska styrmedel försöka förmå sjukvården att diskutera levnadsvanor på förutbestämda stelbenta sätt", skriver debattörerna.