Det har tagit flera år för landstinget i Västerbotten att tillsammans med Innovationssluss Västerbotten arbeta fram en mall för fribreven. Och det första fribrevet får Pernilla Abrahamsson, som arbetat som biomedicinsk analytiker på operationscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Fick idén på jobbet

Numera driver Pernilla Abrahamsson ett eget företag med en idé som hon fick i en operationssal på sjukhuset för fem år sedan. Då såg hon hur en mikrodialyskateter som varit instucken i hjärtmuskeln lossnade men ändå gav rimliga värden trots att den bara låg intill hjärtat.

– Det visade sig att det går att mäta glukos- och laktatkoncentration på ytan av organ utan att behöva sticka in en kateter i vävnaden, berättar Pernilla Abrahamsson.

Insikten hon fick då ledde till en doktorsavhandling och till att hon tog fram mätinstrumentet Surface MD som har blivit grunden för hennes företag och som hon nu har sökt patent på i flera länder.