Att behandla överviktiga barn med så kallad livsstilsbehandling är inget nytt. Men tidigare har metoden endast använts på specialistenheter och inte i den vanliga öppenvården.

 64 barn deltog

Men i en ny studie har detta har nu genomförts på fyra barnmottagningar inom öppenvården i Västra Götland. Totalt har 64 barn genomgått programmen där en dietist och sjuksköterska lagt upp behandlingen. För att sporra barnen till fysisk aktivitet har barnen också fått träffa en sjukgymnast.

Hälsovinst vid 10 procent

Efter behandlingarna, som gjordes en gång i månaden under ett år, hade barnen minskat i vikt med i genomsnitt tio procent.

– Det är vad som krävs för att få en hälsovinst. Med mindre fettväv minskar risken för insulinresistens som är motorn för alla bekymmer som har med fetma att göra, säger Staffan Mårild, överläkare och docent vid Sahlgrenska akademin.

Slutsatserna av studien, som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatric obesity, är att enkla insatser inom öppenvården ger små men viktiga förändringar hos barn med fetma. En viktig länk i kedjan är också skolhälsovårdens arbete.

– Inom skolhälsovården mäter och väger man barnen vartannat år och kan på så sätt identifiera dem som behöver hjälp. Sedan remitteras de till närmaste barnmottagning. Vi har också sett att barn som får hjälp den vägen har ökat på senare år, från 0,4 procent 2005 till 1,2 procent 2011, säger Staffan Mårild.