För nionde gången har Sveriges kommuner och landsting, SKL, mätt antalet vårdrelaterade infektioner och för fjärde gången följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler.

I höstens mätning ligger andelen vårdrelaterade infektioner på nio procent och av dem är var tredje en urinvägsinfektion. Många av de infektionerna drabbar inneliggande patienter med kateter.

Bättre men inte bra

– Här kan vården öka sina ansträngningar. Det finns flera bevisat effektiva metoder att minska urinvägsinfektionerna. Med rätt arbetssätt och genom att följa riktlinjer kan infektionerna minska ännu mer, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

En jämförelse med de senaste mätningarna visar att de vårdrelaterade infektionerna sakta går neråt.

När det gäller följsamheten till obligatoriska hygienrutiner har landstingen stadigt blivit bättre under de två år som mätningarna har pågått. Nu följer 70 procent av personalen som deltagit alla sju steg som mäts. Men Göran Stiernstedt är inte nöjd.

Många glömmer händerna

– Det går inte att vara nöjd när bara två tredjedelar följer rutinerna. Landstingen skulle med små förändringar kunna förbättra resultaten. Att desinfektera händerna före kontakt med patienten skulle ge många ett mycket bättre resultat, säger han.

Det personalen oftast missar är att desinfektera händerna före kontakten med patienterna. Hälften av de som klarar sex av de sju stegen missar just det.

Alla landsting och 63 kommuner deltog i mätningen av hygien- och klädrutiner. I kommunerna klarade 45 procent av personalen alla sju stegen.