Hittills i år har 21 607 samtal besvarats. I genomsnitt besvarar de specialutbildade sjuksköterskorna, barnmorskorna och socionomerna mellan 60 och 70 samtal per dag. När fall uppmärksammas i medierna ökar antalet samtal,  liksom besöken på Kvinnofridslinjens webbplats.

Allra störst är trycket i samband med skolavslutningen i juni, efter semestrarna i augusti och vid stora helger som jul och nyår.

– Därför är det viktigt att poängtera att det går att ringa till Kvinnofridslinjen året runt, dygnet runt. Även på julaftons morgon och på nyårsnatten, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef vid Kvinnofridslinjen.

  • Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
  • Stödtelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar på året.
  • Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen, och den som ringer får vara anonym.
  • De som svarar kan ge råd och stöd och även informera om vilka nationella och lokala stödresurser som finns för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga.