I februari dömdes Ágnes Geréb till två års fängelse och tio års yrkesförbud för incidenter som inträffade 2006 och 2007. Den här gången gäller domstolsförhandlingarna det fall som ledde till att hon greps i oktober 2010, efter att en ambulans kallats till hennes klinik där en gravid kvinna hade börjat föda för tidigt. Allt gick bra för mor och barn, men det inträffade  lades till andra incidenter genom åren.

Ágnes Geréb har hjälpt kvinnor vid hemförlossningar och att föda på egna villkor i mer än 17 år. Hon anses vara en förebild för andra i länder med samma auktoritära medicinska system som Ungern.

Protester i hela värden

Barnmorskor, enskilda och organisationer som är engagerade i naturligt födande har protesterat både mot gripandet och mot domen i februari.

Ett upprop pågår med krav på att Ágnes Geréb ska få en rättvis behandling och att anklagelserna mot henne ska granskas av en kommitté av barnmorskesakkunniga och inte som nu av en brottmålsdomstol. I uppropet krävs också att gravida ungerska kvinnors ska ha rätt att föda på egna villkor.

 Mödrarnas fulla stöd

Enligt kampanjen Rättvisa för doktor Geréb behandlar statsåklagarämbetet Agnés Gereb synnerligen aggressivt, trots att mödrarna i de tre nu aktuella förlossningsfallen ger Ágnes Geréb sitt fulla stöd.

Ágnes Geréb skulle ha påbörjat sitt fängelsestraff i maj men vädjade till president Janos Ader om nåd. Den husarrest hon satt i sedan oktober 2010 förlängdes i väntan på presidentens beslut.

Ännu har presidenten inte tagit ställning, men han har berömt de insatser Ágnes Geréb gjort för födande kvinnor och hemförlossningar. Han har också betonas vikten av rättvisa och laglighet i Ungern. Det är viktiga uttalanden som dock enligt kampanjledningen behöver backas upp av regeringen.