Enligt forskargruppen som tagit fram underlaget finns en stor risk att man missar andra symtom när febern går ner. Därför bör föräldrar med barn upp till sex månader i stället söka sig till sjukvården för att få en bedömning.

"Tar bort fokus"

– Man ska inte hålla på och syssla med febernedsättande för det tar bort fokus, säger Inge Axelsson, professor i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund som varit med och tagit fram kunskapsunderlaget, till Vetenskapsradion.

När man avstår från läkemedel kan dessutom infektionen i vissa fall förkortas, eftersom febern fungerar som en försvarsmekanism i kroppen. Enligt expertgruppen finns också forskning som talar för att febernedsättande medel inte hjälper mot feberkramper. Bland annat har en stor finskt studie visat på detta.

Ska stödja vårdpersonalen

Forskargruppens förslag är tänkt att ingå i Smittskyddsinstitutets publikation Tecken på allvarlig infektion hos barn. Dokumentet ska fungera som stöd åt vårdpersonal inom primärvården när det finns risk för allvarliga infektioner hos barn. Underlaget till publikationen är just nu ute på remiss och förväntas publiceras i sin helhet i mars 2013.

För mer information, se länken uppe till höger.