Anledningen till att den nya anställningsformen förhandlats fram är enligt SKL och Kommunal att det i dag ställs helt nya krav på teoretisk kompetens och kvalificerad yrkeslivserfarenhet inom kommun- och landstingssektorn. Att jobba med introduktion och rekrytering är därför nödvändigt för att säkra kvalitén bland personalen.

Oavlönad utbildningsdel

De som innefattas av den nya anställningsformen ska därför arbeta 75 procent av tiden, resten är oavlönad och ska användas till handledning och utbildning. Medarbetaren anställs tillsvidare med en provanställning på 12 månader och kommer att ha en utbildad handledare som stöd under hela prövoperioden.

För att få en introduktionsanställning krävs utbildning inom vård- och omsorg. Man får inte heller ha någon yrkeslivserfarenhet.

– Vi ser detta som en möjlighet för våra arbetsgivare att attrahera yngre personer inom områden där vi har framtida rekryteringsbehov. Att på bästa sätt introducera yngre medarbetare är också en viktig kompetensfaktor för sektorn, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Kommunal: "Ser det som en möjlighet"

Från Kommunals sida är introduktionsavtalen en möjlighet att få bort det stora antalet visstidsanställningar som finns inom framförallt äldreomsorgen. Att anställningsformen skulle innebära ett b-lag bland undersköterskor tror fackförbundet inte att det finns någon risk för.

– B-laget är alla visstidsanställda som slängs in och ut på kort varsel. Det här är en mycket bättre variant där de unga redan efter ett år får en fast och trygg anställning. Vi ser det som en möjlighet, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Anställningsformen förväntas börja användas från och med våren 2013. Uppskattningsvis 1 500 personer kan då komma att omfattas av avtalet.