Det sex centimeter långa implantatet utnyttjar skallbenet för att leda ljudvibrationer till patientens inneröra. Skillnaden mot tidigare lösningar är att denna variant, kallad Bone conduction implant, inte behöver förankras med en titanskruv. Något som gör mekaniken både mindre känslig och mer effektiv.

Naturligt ljud

– Ljudet av din egen röst hör du till 50 procent med hjälp av benledning, så du upplever benlett ljud som helt naturligt, säger Bo Håkansson på Chalmers som är ansvariga för utvecklingen av implantatet.

Efter flera tester gav Läkemedelsverket nyligen sitt godkännande för test på människor och i förra veckan opererades den första patienten på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Inom en månad kommer implantatet att aktiveras och anpassas efter patienten. Sedan följer test och kontroller var tredje månad i upp till ett år.

Kan säljas inom några år

Total ingår 20 patienter i studien som kommer att vara färdigt under nästa år. Efter det hoppas forskarna att implantatet ska vara ute på marknaden inom 1-2 år.