Det finns inget lagstöd för kroppsvisitation eller ytlig besiktning av frivilligt vårdade patienter, påpekar Socialstyrelsen i sitt beslut. Kroppsvisitationer på nyinkomna patienter får bara göras efter att en patient med utfärdat vårdintyg för tvångsvård anlänt till vården och läkare tagit ett individuellt beslut om kvarhållning.

För patienter som är intagna i tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård får det bara ske efter individuellt beslut av chefsöverläkare i varje särskilt fall.

Socialstyrelsen upptäckte den olagliga rutinen i allmänpsykiatrin i Örebro läns landsting vid sin granskning av ett självmordsärende.